เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ และคณะ ที่มาประเมินหน่วยงานตามหลัก 5 ส


    เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ และคณะ ที่มาประเมินหน่วยงานตามหลัก 5 ส

   

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มฝ่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ และคณะ ที่มาประเมินหน่วยงานตามหลัก 5 ส