พันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ราคา/กิโลกรัม (บาท)ราคา/กระสอบ 25 กิโลกรัม (บาท)มีจำหน่าย (กิโลกรัม)
กข87ขยาย1742557,375
กข41ขยาย17425641,750
กข41จำหน่าย16400หมด
  ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565  


หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 056-802645 โทรสาร. 056-802644 

    * สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป
        - ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป  ได้รับส่วนลด 5% ของราคาจำหน่าย
    * ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่าย
        - ซื้อตั้งแต่ 5,000 - 499,999 บาท  ได้รับส่วนลด 5% ของราคาจำหน่าย  
        - ซื้อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 7% ของราคาจำหน่าย 

กราฟแสดงเมล็ดพันธุ์และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี


ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจิตอาสาพัฒนาทำความดี เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจิตอาสาพัฒนาทำความดี เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-12-02 10:43:00

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ อำเภอลาดยาว และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ อำเภอลาดยาว และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-12-02 10:37:21

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Adaptive Research For Target Groups Best Practices From CORIGAP Project ณ จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Adaptive Research For Target Groups Best Practices From CORIGAP Project ณ จังหวัดชัยนาท

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-12-02 10:29:40

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมประธานศูนย์ข้าวชุมชน ร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมประธานศูนย์ข้าวชุมชน ร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-12-02 10:20:43

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1

ลิงค์ที่น่าสนใจ