พันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ราคา/กิโลกรัม (บาท)ราคา/กระสอบ 25 กิโลกรัม (บาท)มีจำหน่าย (กิโลกรัม)
กข41ขยาย17425669,350
กข87ขยาย17425103,900
กข79---6 ตุลาคม 2565
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565  


หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 056-802645 โทรสาร. 056-802644 

    * สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป
        - ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป  ได้รับส่วนลด 5% ของราคาจำหน่าย
    * ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่าย
        - ซื้อตั้งแต่ 5,000 - 499,999 บาท  ได้รับส่วนลด 5% ของราคาจำหน่าย  
        - ซื้อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 7% ของราคาจำหน่าย 

กราฟแสดงเมล็ดพันธุ์และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวในปี 2566 ณ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวในปี 2566 ณ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-09-30 10:34:31

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดี เด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) ปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดี เด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) ปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-09-30 10:29:49

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตร กรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) ปี 2566 ณ ที่ทำการกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตร กรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) ปี 2566 ณ ที่ทำการกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-09-30 10:23:21

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำเอกสาร การบริหารการใช้เครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัย ใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำเอกสาร การบริหารการใช้เครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัย ใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-09-30 10:17:23

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1

ลิงค์ที่น่าสนใจ