พันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ราคา/กิโลกรัม (บาท)ราคา/กระสอบ 25 กิโลกรัม (บาท)มีจำหน่าย (กิโลกรัม)
กข41ขยาย17425697,475
กข87ขยาย17425148,425
ขาวดอกมะลิ 105ขยาย2562545,650
ขาวดอกมะลิ 105จำหน่าย24600289,575
  ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565  


หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 056-802645 โทรสาร. 056-802644 

    * สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป
        - ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป  ได้รับส่วนลด 5% ของราคาจำหน่าย
    * ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่าย
        - ซื้อตั้งแต่ 5,000 - 499,999 บาท  ได้รับส่วนลด 5% ของราคาจำหน่าย  
        - ซื้อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 7% ของราคาจำหน่าย 

กราฟแสดงเมล็ดพันธุ์และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี ฤดูฝน ปี 2564ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-08-04 11:44:32

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-08-04 11:31:54

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข41 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข41 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-08-04 11:24:02

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2022-08-04 11:04:36

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1

ลิงค์ที่น่าสนใจ