การตลาดเมล็ดพันธุ์


ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   2021-10-12 10:51:07    5     4 

คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   2021-06-25 15:50:45    30     8 

คำขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนจำหน่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   2021-06-25 15:50:14    21     5 

ใบสั่งจองเมล็ดพันธุ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   2021-06-25 15:49:09    20     4 

ใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์พืช

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   2021-06-25 15:47:05    26     5