ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดนครสวรรค์ ณ อำเภอตากฟ้า และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดนครสวรรค์ ณ อำเภอตากฟ้า และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-10-01 14:20:27

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารของกลุ่มแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดในอำเภอท่าตะโก ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารของกลุ่มแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดในอำเภอท่าตะโก ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-10-01 14:17:44

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทำที่กลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทำที่กลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-10-01 14:15:33

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ บันทึกเทปสื่อประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเรื่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และบทบาทหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นตัวแทนกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ บันทึกเทปสื่อประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเรื่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และบทบาทหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นตัวแทนกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-10-01 14:12:19

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นตรวจติดตามและประเมินเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าว ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอหนองบัว และอำเภอตาตลี จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นตรวจติดตามและประเมินเกษตรกรที่ขอรับรองระบบการผลิตข้าว ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอหนองบัว และอำเภอตาตลี จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-10-01 14:09:24

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ตามโครงการคลินิกเกษตร ให้บริการคำแนะนำด้านข้าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ตามโครงการคลินิกเกษตร ให้บริการคำแนะนำด้านข้าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-09-22 15:11:16

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรตามโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรบ้านดงมะไฟ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรตามโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรบ้านดงมะไฟ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-09-22 15:03:13

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ในการมาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ รับฟังปัญหาอุปสรรค มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ในการมาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ รับฟังปัญหาอุปสรรค มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-09-22 14:49:12

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์คงคลังของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ที่มาตรวจสอบวัสดุการผลิตและวัสดุคงคลังของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์คงคลังของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ที่มาตรวจสอบวัสดุการผลิตและวัสดุคงคลังของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-09-22 14:46:13

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดนครสวรรค์ ในการลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดนครสวรรค์ ในการลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-09-22 14:37:28

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดนครสวรรค์ ในการลงพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดนครสวรรค์ ในการลงพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-09-22 14:34:43

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดนครสวรรค์ ในการลงพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวที่ร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดนครสวรรค์ ในการลงพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2021-09-22 14:31:13

อ่านต่อ...