การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    1151  

ที่อยู่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เลขที่ 54 หมู่2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

เบอร์โทรศัพท์

056-802645

แฟกซ์

056-802644

อีเมล์

nsw_rsc@rice.mail.go.th