เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สกต.นครสวรรค์


    เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สกต.นครสวรรค์

   

    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ หลักสูตร "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า สกต."  ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ โดยบรรยายในเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สกต. จากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว รวม 43 คน