เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิต และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566


    เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิต และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

   

    ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2566 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวปัณณ์พัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ  และนางสาวระวิวรรณ บุญธรรม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก