เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนในอำเภอลาดยาว ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ จังหวัดนครสวรรค์


    เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนในอำเภอลาดยาว ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ จังหวัดนครสวรรค์

   

        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2566 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวชุติพร เสซัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ  ก่อนเดินเยี่ยมชมการออกหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิตและมีจำหน่าย ให้คำแนะนำด้านข้าว พร้อมทั้งนำตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว และแหนแดง มอบให้แก่ผู้สนใจนำไปขยายพันธุ์ต่อไป