เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เร่งส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว


    เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เร่งส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว

   

          วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายนภัส ยิ้มกรุง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กลุ่มเกษตรกร จากอำเภอลาดยาว อำเภอท่าตะโก อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รวม 24 กลุ่ม ที่ร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว  โดยน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ส่งมอบในครั้งนี้  รวม259,000 กิโลกรัม