ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถยกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2.5 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2023-04-12 10:20:35    62     25

TOR/ เอกสารประกวดราคาซื้อรถยกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ ประกาศประกวดราคาซื้อรถยก


  • bytes  

  • bytes  

  • bytes