โครงการกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
  •   2022-08-18 15:40:49    55     20

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน, โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่, โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว


  • bytes