พันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ราคา/กิโลกรัม (บาท)ราคา/กระสอบ 25 กิโลกรัม (บาท)มีจำหน่าย (กิโลกรัม)
กข95จำหน่าย16400เปิดจำหน่ายวันที่ 10 ต.ค. 66
กข79ขยาย17425เปิดจำหน่ายวันที่ 11 ต.ค. 66
  ข้อมูล ณ วันที่  15 ตุลาคม 2566  


หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 056-802645 โทรสาร. 056-802644 

    * สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป
        - ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป  ได้รับส่วนลด 5% ของราคาจำหน่าย
    * ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่าย
        - ซื้อตั้งแต่ 5,000 - 499,999 บาท  ได้รับส่วนลด 5% ของราคาจำหน่าย  
        - ซื้อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 7% ของราคาจำหน่าย 

กราฟแสดงเมล็ดพันธุ์และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี


Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-21 09:41:07

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สกต.นครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สกต.นครสวรรค์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:42:07

อ่านต่อ...
Sample project image

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:36:43

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิต และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิต และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:28:18

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายและการบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธุ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายและการบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธุ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:22:22

อ่านต่อ...
Sample project image

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามแปลงของศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศัยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชองศูนย์ข้าวชุมชน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ติดตามแปลงของศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศัยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชองศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 2023-09-08 10:16:41

อ่านต่อ...

ข่าววิทยาการเมล็ดพันธุ์

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   2023-07-24 14:35:13    7     1 

ข่าววิทยาการเมล็ดพันธุ์

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   2023-07-03 10:15:41    11     1 

ข่าววิทยาการเมล็ดพันธุ์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   2023-06-16 15:49:45    10     1 

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประจำเดือน เมษายน 2566

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   2023-05-03 16:17:39    21     8 
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร.1

ลิงค์ที่น่าสนใจ