แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการฯ 120
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน 182
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2562 166
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักเกษตร 71
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานทุนหมุนเวียน (นักเกษตร) 63
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 180