แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการฯ 266
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน 247
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2562 296
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักเกษตร 110
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานทุนหมุนเวียน (นักเกษตร) 120
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 242