ดูแผนที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ใน Google map

สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสรรค์ เลขที่ 54 หมู่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Address : Nakhonsawan Rice Seed Center, 54 moo 2, Klangdad Sub., Muang Dis., Nakhonsawan 60000
โทรศัพท์ (Phone): 056-802645-6 โทรสาร (Fax) : 056-802644
อีเมล์ (E-mail)

mail

facebook : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวสรรค์