แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของจุดบริการประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ 45
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกับสมาชิก กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมบันทึกเทปโครงการเกมเกษตรกร ปีที่ 6 62
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมของสมาชิก กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอมโครงการเกมเกษตรกร ปีที่ 6 57
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว อ.บรรพตพิสัย 51
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 83
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ อ.ท่าตะโก 94
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.ท่าตะโก 73
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนา โครงการสานพลังประชารัฐฯ อ.ลาดยาว 96
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 81
อธิบดีกรมการข้าว พบปะเยี่ยมเยียนบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 66