แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร 12
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรศึกษาลักษณะข้าว กข79 25
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ 20
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 15
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.โกรกพระ 17
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร อ.เมือง 15
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 11
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ส่งมอบข้าวสารเพื่อ ส่งมอบกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน34 14
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.ชุมแสง 18
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ติดตามการขอรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ 10