ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

           เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  นายสุนทร   โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๖๖ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สนามหน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดนครสวรรค์  จากนั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสา เทิดไท้องค์ราชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  โดย นายธนาคม  จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุภาวดี ก้อนจันเทศ เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์