ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ร่วมปักดำข้าว ฯเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2560 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมกันปักดำซ่อมข้าว และดูแลแปลงนาศาสตร์พระราชา ปักดำนาร่วมใจ ที่ทางศูนย์ฯ และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ร่วมจัดทำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

****************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วริทธิ์ พงษ์อภัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ , ศักดิ์สิทธิ์ แย้มบัญชา  นักวิชาการเกษตร: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์