เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2560 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ เผือกจีน  หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง นครสวรรค์ โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ และเยี่ยมชมคลินิกเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ที่มาให้บริการประชาชนในพื้นที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องข้าว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทางศูนย์ฯ ผลิต และจำหน่าย

************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

เกียรติศักดิ์ สะอาดละออ  เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์