ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดนครสวรรค์

        เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยยามเช้าของหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งนี้ 

*******************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์