ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และชาวศูนย์ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และชาวศูนย์ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

           เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนา ตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้สะอาด เรียบร้อยสวยงาม

**********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์