ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และชาวศูนย์ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

           เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนา ตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้สะอาด เรียบร้อยสวยงาม

**********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์