ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมงาน “๕๐ ปี น้อมรำลึกตามรอยพระยุคลบาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”

          เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงาน “๕๐ ปี น้อมรำลึกตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ของจังหวัดนครสวรรค์ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  โดย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในงานดังกล่าว มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป ปล่อยพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ มาร่วมงานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง 

********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย ปานพรหม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  :ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์