hed 961 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ อธิบดีกรมการข้าว ที่มาพบปะเยี่ยมเยียนชาว  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว และคณะ ที่มาพบปะเยี่ยมเยียนชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ในโอกาสที่อธิบดีกรมการข้าวเดินทางมาติดตามงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 961

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์