head 947 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุการผลิตและเมล็ดพันธุ์คงคลัง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
จังหวัดแพร่

    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และนายนภัส ยิ้มกรุง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้ทำการโดย นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

            

hd 947

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วรรณวิไล ศรีสุข เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการตลาดรฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์