ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดนครสวรรค์

      ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสุนทร  โนราช  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์  นายนภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ  พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ออกสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าว และเก็บตัวอย่างผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕  ปีการผลิต ๕๙/๖๐ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์

***********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล, ส่งศักดิ์ ต้นบุตร, วีรชัย  ปานพรม;เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ  : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์