เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น
ระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง

           ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559 นายสุวิทย์  เผือกจีน  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง ปี 59 ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และนครสวรรค์ โดยมี นายวัฒนชัย  สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เป็นประธานคณะทำงาน และมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ร่วมเป็นคณะทำงานคัดเลือกกลุ่มฯ ดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเข้าประกวดกลุ่มฯ ดีเด่นระดับประเทศต่อไป

*************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์