เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ พบปะเกษตรกรที่พบปัญหาในการเพาะปลูกข้าว

            เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายสุนทร  โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และนายโอภาส ประภัสโร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ไปพบปะเกษตรกร และดูแปลงเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในอำเภอตาคลี นครสวรรค์ ที่แจ้งว่าพบปัญหาข้าวพันธุ์อื่นปนในแปลงเพาะปลูกข้าว โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ดูสภาพแปลง พร้อมให้คำแนะนำในการจัดการแก่เกษตรกร 

***********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์  ต้นบุตร ;เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์