head 877 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดทองคำอิง

อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดทองคำอิง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้นำตัวอย่างแมลงที่พบในแปลงมาให้ผู้เยี่ยมชมหน่วยบริการของศูนย์ฯ ได้รู้จัก  มีตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ฯ  ผลิต และจำหน่าย  พร้อมแหนแดง มอบให้ผู้สนใจนำไปทดลองปลูกและขยายพันธุ์

            

hd 877

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์