head 871 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม "Better farms, better lives Project in Thailand" ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

         เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน      นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกิจกรรม "Better farms, better lives Project in Thailand" ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดย นางสาวสมจิตร โพธิวิจิตร ประธานกลุ่ม พร้อมสมาชิกกลุ่มร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว และมูลนิธิคลังสมอง ลงพื้นที่มาพบปะกลุ่มสตรีสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ กลุ่ม Young Smart farmer ฯลฯ ในพื้นที่

จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์

            

hd 871

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์