head 863 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดหนองเต่า อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

 

        เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมทีมงาน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม จังหวัดนครสวรรค์  ณ วัดหนองเต่า อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ก่อนเดินเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งศูนย์ฯ นครสวรรค์ นำตัวอย่างเเมลงที่พบในแปลง เช่น ตั๊กแตนโลกัสต้า ที่พบในแปลงข้าวขาวดอกมะลิ105 ในอำเภอท่าตะโก และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ให้ผู้ที่มาใช้บริการได้รู้จัก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการกำจัด นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิตและจำหน่าย มอบให้ผู้สนใจนำไปทดลองปลูก

            

hd 863

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นางสาวสุภาวดี แก่นเสน  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน  : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์