head 860 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

   เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม และนางสาวณัฏฐา ผดุงศิลป์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

            

hd 860

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ณัฏฐา ผดุงศิลป์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์