head 850 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากร หลักการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP)  ณ โรงแรม โฟร์ทูซี จังหวัดนครสวรรค์ 

    ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมด้วยตัวเเทนสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากอำเภอต่างๆ ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากร หลักการผลิตข้าวที่ยั่งยืน (SRP)จัดโดยกรมการข้าว ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันฯ ณ โรงแรม โฟร์ทูซี จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมการข้าวในจังหวัดใกล้เคียง พร้อมตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรยอมรับการผลิตข้าวตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน นำไปปรับใช้ และถ่ายทอดความรู้ต่อไป

            

hd 850

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร : ภาพ
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์