ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำ ปี 2559

      เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2559 โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ช่วยกันพรวนดิน ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช บริเวณสถานที่รอบๆศูนย์ฯ ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม

***********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ  เมธากูล : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์