head 836 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนวัดบึงหล่ม

อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านข้าวประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ฯ ผลิตและจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจในการออกหน่วยบริการประชาชนของศูนย์ฯ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนวัดบึงหล่ม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายอรรถพล สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ

            

hd 836

 

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิโรจ ชมภู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์