เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ร่วมจัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคาม ๒๕๕๙ นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดพิธีถวายความอาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ นครสวรรค์ ร่วมกล่าวคำถวายอาลัยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัย พร้อมจัดโต๊ะให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาติดต่อราชการ ร่วมลงนามถวายความอาลัย

*************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล,วีรชัย ปานพรม : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์