ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ พบปะเกษตรกรและติดตามแปลงที่ร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ ในพื้นที่ อ.ท่าตะโก

           เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามแปลงปลูกข้าว สถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์

*************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

เกียรติศักดิ์  สะอาดละออ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์