ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมการสัมมนาผลการดำเนินงานฯกรมการข้าว

            ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มฝ่ายฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา”ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๙ และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี ๒๕๖๐” ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น อุดรธานี โดย นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงาน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรของกรมการข้าวจากกองทุนสวัสดิการกรมการข้าว ซึ่ง นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ รับมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมบุตรบุคลากรของศูนย์ฯ

*********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์