ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อำเภอหนองบัว

         เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุนทร  โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ และเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ตามโครงการนี้ ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการ ให้บริการศูนย์บริการชาวนา เพื่อให้คำแนะนำด้านข้าวแก่ผู้ที่สนใจ

**********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล, ส่งศักดิ์ ต้นบุตร, เกียรติศักดิ์ สะอาดลออ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์