head 633
 

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานประเพณีสู่ขวัญข้าว อ.ลาดยาว

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานประเพณีสู่ขวัญข้าว ณ วัดสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย พร้อมเกษตรกรในพื้นที่ รวบรวมรวงข้าวจากแปลงสมาชิกเเละเกษตรกร ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์สามัคคี ศรีพระแม่โพสพนพเก้า ในบริเวณวัดสะเดาซ้าย เพื่อประกอบพิธีสู่ขวัญข้าว

hd 633

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ภาพิมล มดแดง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์