เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนวัดนากลาง อำเภอโกรกพระ

       เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุวิทย์  เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้มอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนตามโครงการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากลาง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่เด็กนักเรียน

************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์