head 624
 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก

           

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ โดย นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่ง นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงานดังกล่าว ที่จัดระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

hd 624

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ กุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์