head 623
 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.หนองบัว

           

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดห้วยร่วมใต้ อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ในงานดังกล่าว นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านข้าว แจกตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อม ประชาสัมพันธ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิต และจำหน่ายแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ และเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯ 

hd 623

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 วัลลภ ชูชีพ กุลธิดา น้อยบุญชู สุภาวดี แก่นเสน  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์