head 622
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยน้ำหอม ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มในการแข่งขันเกมเกษตรกร ปี 7

           

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเตรียมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ ในการบันทึกเทปการแข่งขันเกมเกษตรกร ปี 7 ในภารกิจเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารที่กลุ่มเสนอขายต่อลูกค้า ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

hd 622

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 กุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์