head 618
 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.เก้าเลี้ยว

           

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดหนองงูเหลือม อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งนางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านข้าว และประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิต และจำหน่ายแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯ

hd 618

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์