ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดโครงการลดต้นทุนในอำเภอชุมแสง

      วันที่ 19 สิงหาคม2559 นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง นครสวรรค์ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้และสมาชิกในโครงการ ร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการตลาดข้าวในพื้นที่ต่อไป

*************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์