head 615
 

สมาชิกนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
นครสวรรค์ บันทึกเทปรายการเกมเกษตรกร

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมการบันทึกเทปรายการเกมเกษตรกร ปีที่ 7 ที่กลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอม เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทางทีมงานได้ลงมาบันทึกเทปในพื้นที่ โดย นายทรงวุฒิ วาสุกรี เกษตรอำเภอลาดยาว และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ได้มาร่วมเป็นกำลังใจให้แก่สมาชิกกลุ่ม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม

hd 615

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

กุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์