ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดโครงการลดต้นทุนในอำเภอบรรพตพิสัย

        เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมเชื่อมโยงตลาดโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยโรง อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ โดยมีสมาชิกที่ร่วมโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ และภาคเอกชนร่วมประชุมเพื่อวางแผนการตลาด ในการผลิตข้าวกับสมาชิกกลุ่ม

********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์