head 601ad
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ.เมือง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นางสาวอัญชลี ดวงปิติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดเนินมะขามงาม ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ บริการคำแนะนำด้านข้าว ประชาสัมพันธ์พร้อมแจกตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิต และจำหน่าย ให้แก่ผู้ที่ใช้บริการหน่วยบริการชาวนาของศูนย์

hd 601

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ศิรดา  ใจยง  พรนภา ซาวทองคำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ    
: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์