head 588

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าว กข79

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าว กข79 ตามโครงการนำร่องส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร(กข79)ปี 2562 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

hd 588

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์  อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์