head 574
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.ชุมแสง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวอัญชลี ดวงปิติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ร่วมจัดนิทรรศการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดเนินสะเดา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ก่อนเดินเยี่ยมชุมการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์มีจำหน่าย พร้อมให้คำแนะนำด้านข้าวแก่ผู้มาใช้บริการที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ 

 

hd 574

ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์